Image

SPREKERS

Rob Dillmann
Rob Dillmann | bestuursvoorzitter Isala  

Rob Dillmann  is sinds 2014 voorzitter raad van bestuur Isala en bestuurslid van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en voorzitter van de raad van toezicht van Lidz (Lean in de Zorg). Hij behartigt binnen mProve (samenwerkingsverband ziekenhuizen) de portefeuille innovatie. Hiervoor was hij bestuursvoorzitter van het Zaans Medisch Centrum en directeur bij de Orde van Medisch Specialisten.

  

Jaap van den Heuvel | voorzitter raad van bestuur Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, lid hoofddirectie Zorg van de Zaak (eigenaar van het RKZ), hoogleraar en programmadirecteur van de MBA Healthcare Universiteit van Amsterdam

  

Prof. Dr. Bart Berden | bijzonder hoogleraar TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg, voorzitter Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

Bart Berden is bijzonder hoogleraar aan de TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg, leerstoel "Organisation Development in Hospital Care". Daarnaast is hij voorzitter Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg.
Tevens is hij lid van o.a. de Raad van Toezicht (voorzitter) Nederlands Huisartsen Genootschap en de Raad van Commissarissen Espria. Hij haalde zijn artsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1986 en in 1988 zijn MBA-algemeen management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1993 is hij gepromoveerd (cum laude) op het proefschrift 'Basic cardiopulmonary resuscitation; assessment of skills in training situations' aan de Universiteit Utrecht.

  

Daan Noordeloos | manager marketing & strategie bij Transavia

Ard van der Kruis MSc | zorggroepmanager Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)

Ard van der Kruis is zorggroepmanager in het Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. In deze rol is hij onder meer verantwoordelijk voor het programma Integraal Capaciteitsmanagement wat in het ziekenhuis wordt doorgevoerd. Van der Kruis heeft in het verleden als bedrijfskundig organisatieadviseur veel ervaring opgedaan met het optimaliseren van zorgprocessen.

Maxime Westendorp MSc | adviseur Integraal Capaciteitsmanagement, vakgroepmanager Cardiologie in het Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) & docent Fontys Hogeschool Management Economie en Recht

’Maxime Westendorp combineert haar werk als adviseur Integraal Capaciteitsmanagement met managerschap van de vakgroep Cardiologie. Binnen deze zorgeenheid heeft ze veel projecten opgepakt die zich focussen op de afstemming tussen vraag en aanbod. Als adviseur heeft ze de afgelopen jaren veel ingezet op de ontwikkeling en implementatie van het Zorgzwaarte Instrument (ZZI). Bijbehorende casuïstiek legt ze tevens voor aan studenten bedrijfskunde binnen de Fontys Hogeschool.  

Jurriën van Zutphen | directeur ziekenhuizen P5COM

Jurriën van Zutphen is directeur ziekenhuizen bij P5COM en in zijn vorige leven eindverantwoordelijk voor Service Bedrijf, ICT en Vastgoed bij Haaglanden Medisch Centrum en Manager Capaciteitsmanagement bij de Rivas Zorggroep. Hij is afgestudeerd in Management and Organisation aan de Tias School for Business and Society. 

Jorien van de Heuvel | senior business consultant bij PlanMen

Jorien heeft een ruime ervaring met WorkForce Management in verschillende vakgebieden zoals retail, zorg en uitvaart. De laatste jaren is ze als senior consultant zeer actief geweest bij zowel ziekenhuizen, VVT instellingen en GGZ. In elk van deze opdrachten maakt capaciteitsmanagement integraal onderdeel uit van professionalisering  van de planning. Bij Jorien ligt de focus altijd op samenbrengen van kennis van afdelingen (HR, F&C, management en werkvloer) en draagvlak creëren voor verandering. Jorien is in staat om processen snel te doorgronden en verbetervoorstellen te presenteren op basis van solide onderbouwing.

Vivienne de Vogel | lector Werken in Justitieel Kader Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) en onderzoeker De Forensische Zorgspecialisten

Vivienne de Vogel is psychologe en werkt als lector bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader, Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en daarnaast al ruim 20 jaar als onderzoeker bij de Forensische Zorgspecialisten. Haar onderzoek concentreert zich op genderverschillen in de forensische zorg, risicotaxatie van gewelddadig gedrag, psychopathie, werkalliantie en continuïteit in de keten. Ze ontwikkelde samen met collega’s diverse risicotaxatie-instrumenten en schreef het boek Geweld door vrouwen. Motieven en verklaringen.

Fieke van Casteren | directeur van PSYLAB, onderdeel van Vincent van Gogh

Fieke van Casteren is directeur van PSYLAB het onderdeel van Vincent van Gogh dat ondersteuning biedt bij de ontwikkeling, implementatie en monitoring van innovaties. Daarnaast is Fieke verantwoordelijk voor het Shared Service Center waaronder ICT en communicatie. Ze heeft ruime ervaring in de FMCG, farmacie en bankenomgeving. Ze werkt sinds 2013 in de GGZ, bij Vincent van Gogh. Een bewuste overstap van commercie naar zorg om hier met een frisse blik mee te werken aan zorgverbetering door procesoptimalisatie en introductie van nieuwe zorgconcepten.

Joyce Kleikers | Adjunct-directeur van Vincent van Gogh

Henk Verstappen | Adjunct-directeur van Vincent van Gogh