Image

Een dag in het teken van procesinnovatie: een onderdeel van de zorg dat de patiënt misschien wel het meeste raakt!

Van zorgorganisaties en zorgprofessionals wordt verwacht dat zij zorg leveren die aansluit op de vraag van de cliënt, tegen aanvaardbare kosten en met inzicht in de daadwerkelijke resultaten. Om grotere efficiency, snelheid, kostenbewustzijn én klantgerichtheid te bereiken is blijvend optimaliseren en innoveren van werkprocessen noodzakelijk. Hierbij gaat het niet alleen om primaire processen rond de zorgverlening, maar ook om ondersteunende processen zoals financiën, ICT en capaciteitsmanagement.

Op het Skipr event Strategische Procesinnovatie nemen diverse experts van bínnen en buiten de zorg u mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van procesoptimalisatie. U zult geïnspireerd worden door innovatieve praktijkvoorbeelden, ontvangt handvatten die u gelijk kunt toepassen in uw organisatie en u krijgt strategische richtsnoeren om aan de slag te gaan met vraagstukken uit uw eigen praktijk. Hoe kunt u hier LEAN naar kijken?

 
Image

Ontdek hoe u in het spoor van de patiënt blijft

Image

Ontdek procesinnovaties die nodig zijn om zorg steeds meer thuis mogelijk te maken

Image

De laatste inzichten in capaciteitsmanagement

 

SPREKERS


  Jurriën van Zutphen 

 directeur ziekenhuizen P5Com

  Bart Berden  

  bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg en hoogleraar Organisatie-ontwikkeling en ziekenhuiszorg aan de Universiteit van Tilburg

  Maxime Westendorp  

  adviseur Integraal Capaciteitsmanagement, vakgroepmanager Cardiologie in het Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) & docent Fontys Hogeschool Management Economie en Recht

  Ard van der Kruis  

  zorggroepmanager Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis

Partners